Jacobskruiskruid

afbeelding van JacobskruiskruidJacobskruiskruid is gevaarlijk voor paarden en runderen.  Houders van paarden en runderen worden steeds vaker attent gemaakt op de gevaren van het Jacobskruiskruid.

Dit plantje is namelijk giftig en als paarden of runderen het eten, kan dit tot hun dood leiden.
Het Jacobskruiskruid, een plant met gele bloempjes, komt steeds meer voor in Nederland.
Dit is vooral het geval in wegbermen, natuurgebieden en randen van percelen en weilanden.
Over het algemeen eten de dieren de plant niet.
Als de plant vers in een terrein voorkomt, herkennen de dieren het kruid namelijk en laten ze de plant links liggen.

Er zijn echter situaties waarbij de dieren de plant wel eten:

  • Bij overbegrazing, waardoor de dieren de plant eten uit verveling of noodzaak;
  • Als de plant voorkomt in hooi of kuilvoer;
  • Als de plant in verdroogde toestand op een terrein voorkomt, waardoor het vee het niet meer herkent.

Houders van paarden en runderen kunnen de risico’s op vergiftiging verkleinen door weilanden goed
te onderhouden, overbegrazing te voorkomen en te zorgen dat het hooi vrij is van Jacobskruiskruid.
Daarnaast is het aan te raden om het land tweemaal te maaien en het gemaaide Jacobskruiskruid te verwijderen.
De eerste keer maaien zou na half juli gepland moeten worden, zodat het kruid voor de bloei wordt afgemaaid.