We hebben onze website omgezet naar WordPress. Daarmee stroomlijnen we de layout zoals onze andere websites.
Door wordpress kunnen we sneller inspelen op veranderingen en er komen veel extra faciliteiten tot onze beschikking.